Faglig baggrund
Portrætbillede af Benthe D. M. Bagshaw

Nogle af de ord jeg har fået med på vejen:

Empatisk, indsigtsfuld, omstillingsparat, leder, kreativ tænker, venlig, faglig velfunderet, god formidler, let at samarbejde med, kreativ, omsorgsfuld, troværdig, autentisk og hjælpsom.

Benthe D. M. Bagshaw

FAGLIG BAGGRUND

  • Jeg er uddannet TankeFelt Terapeut (TFT) og
  • Meta sundheds analytiker fra Mygind Institute.
  • Har egen praksis, hvor jeg modtager folk i terapi.
  • Jeg er uddannet folkeskolelærer, og har været lærer i den danske folkeskole og friskole i over 30 år.
  • Jeg er AKT og ressourcelærer af uddannelse.
  • Jeg har gennem hele mit arbejdsliv arbejdet for, at fremme trivsel for børn. 
  • Jeg er meget anerkendende i min tilgang til mennesker, store som små.

Det er en af drivkræfterne for mig, at hjælpe børn til, at have så dejlig en barndom som muligt.

Dette indebærer, at der er tryghed, ro, autentiske voksne, læring på niveau, stabilitet, sjov og glæde, som nogle af de vigtigste faktorer.


Uddannelser og certificeringer

META-sundhedsanalytiker, Mygind Institute 2022

Tanke Felt Terapeut, Mygind Institute 2018

Ressourse kursus, ved Tasha Elung 2014

AKT og ressourcelærer, Roskilde Kommune 2003

Folkeskolelærer, Frederiksberg Lærerseminarium 1990

KLOSTERMARKSSKOLEN, ROSKILDE


Jeg blev fastansat som klasselærer, specialundervisningslærer og faglærer i dansk, billedkunst og naturfaglige fag. Jeg fik blandt andet ansvaret for billekunstlokalet.

 Her blev jeg spurgt om, jeg ville lave et kursus for andre lærere i Roskilde i forbindelse med Roskildes 1000 års jubilæum. Jeg skulle udvikle og undervise lærerne i hvordan et stort stentøjs arbejde skulle gennemføres praktisk og fagligt. Det hænger nu som udsmykning på Absalon skole midt i Roskilde.

 Jeg var en del af speciallærergruppen og fik bl.a. god indsigt i hvordan ressourcer fordeles.

Jeg startede min 1. klasse i samarbejde med en anden lærer og vi havde et fantastisk dejligt og udbytterigt samarbejde omkring børnene.

 

Roskilde Kommune havde et stort prestigeprojekt omkring en ny skole, Trekronerskolen, der skulle opbygges og startes helt fra grunden, de første klasser skulle komme fra Klostermarksskolen. Jeg meldte sig straks til dette spændende projekt og fik ansættelse til at være med til at starte Trekronerskolen.

TREKRONERSKOLEN, ROSKILDE


Jeg var med til at grundlægge skolen i 1999, afdelingen var først på Klostermarksskolen og flyttede derefter i pavilloner på Trekronerskolens grund, mens skolen blev bygget.

 Min klasse var den ældste, de gik i 2. klasse.

 Her arbejdede vi alle med den nyeste spændende pædagogik, da de fleste af de andre lærere og pædagoger der blev ansat også var meget aktive, progressive, nyskabende og interesseret i den nyeste forskning. Vi var foregangsskole for det der blev udstedt fra undervisningsministeriet.

Jeg var med til at beslutte hvordan lokaler skulle indrettes, indkøb af materialer, beslutninger omkring pædagogik og udvikling af børn både fagligt og socialt.

 Som en del af et team på tre blev jeg udvalgt til at få uddannelsen i AKT (adfærd, kontakt, trivsel) og ressourcelærer uddannelsen. Vi stod for ansvaret for området på skolen i en årrække.

Dette var en spændende tid og vi opnåede gode resultater med børnene og udviklingen kulturen af en helt ny skole.

Som erfaren lærer var jeg ofte med til at sikre og hjælpe nye lærere i gang med deres karriere.

KIRSTINEDALSSKOLEN, KØGE


Grundet min store erfaring med AKT (adfærd, kontakt og trivsel) var det naturligt at jeg skulle arbejde med til at socialisere børn fra forskellige baggrunde, sociale kompetencer, etnicitet og økonomiske ressourcer.

Jeg er ofte blevet indsat som klasselærer i klasser med større udfordringer.  Her havde jeg også godt brug for min viden og uddannelse indenfor børn med særlige behov.

I denne periode blev der lukket mange specialforanstaltninger og skolerne blev meget presset, da der manglede struktur og økonomi til at løfte opgaven, som blev enorm. Jeg lærte her, hvordan der er grænser for hvor mange børn med særlige udfordringer, der kan være i en klasse for at normalitetsbegrebet ikke bliver forskudt. At det herefter går meget ud over de andre børn rent socialt samt på læringsmiljøet.

Jeg brugte sin viden og erfaring omkring leg og læring, hvor jeg havde stor fokus på at lege fagligt stof ind, selv i ældre klasser. Jeg har brugt denne tilgang meget bevidst både før og siden. (Inspireret af Cooperative Learning, og pædagogikken omkring De mange Intelligenser). Som heldigvis er blevet bredt udbredt i Danmark.

Jeg satte et projekt med ”Løb og Læs” om morgenen i indskolingen  igang, og førte det op i mellemtrinnet med stor succes for børnene. Et projekt som vi udviklede på Trekronerskolen og som senere er blevet udbredt på flere skoler i landet.

OSTED FRI- OG EFTERSKOLE, OSTED


Grundtvig og Kold og det hele menneske, morgensang og nært miljø.

Her blev jeg ansat på en traditionsrig skole, med en solid opbakning fra lokalmiljøet, spirende kreativitet og en friere tilgang til skolen. Hvilket jeg syntes var meget interessant og lærerigt.

Jeg var blevet ansat som klasselærer og dansklærer i 3.kl. billedkunstlærer og engelsklærer i 7.-9. klasse.

Her var der rig mulighed for kreativitet. Jeg stod også med ansvaret for opførelsen af et stort teaterstykke i denne periode.

Jeg lærte at et lille miljø kan være rigtig trygt og godt.

At det er vigtigt at alle gerne vil i samme retning, særligt i så lille et miljø.

ØSTERVANGSSKOLEN, ROSKILDE


Jeg valgte at blive ansat i folkeskolen igen. Skolen var også en stor skole med stor rummelighed ligesom Kirstinedalsskolen, stor diversitet.

I min ansættelse her satte jeg kreative projekter igang, både i min undervisning og i tankegange for børnene.

Som klasselærer var jeg også meget glad for mine klasser og gjorde en stor dyd af at samarbejde tæt med min forældregruppe, dette førte til gode klassefællesskaber som styrkede resultaterne for børnene. 

Et højt kommunikations niveau og gode relationer mellem mine samarbejds partnere, forældrene og børnene har altid været en høj prioritet for mig, som jeg har brugt meget energi på og værdsætter højt.

Jeg lærte om styrker og svagheder i mindre teamstrukturer, samt værdien af fælles visioner.

I denne periode bestod jeg TFT uddannelsen og påbegyndte mit arbejde som terapeut.