Priser

PRIS-OVERSIGT

Kontaktt for priser på kurserne


""Bogen om Futji

250 kr.

" Futji plakaten"

200 kr.

Abonnement på årligt

opfølgningskursus

6.000 kr.

Lidt priseksempler:

Hvis der vælges en dags workshop for hele personalegruppen på 3 timer, er prisen fra 680 kr. pr. deltager ved 10 deltagere eller flere. ( her kan du fx have forældre overtagelse fra kl. 13.30-17, eller lukke kl 13.30)

Hvis der vælges 2x3 timers workshop i dagtimerne, er prisen 900 kr. pr deltager. ( her spare du vikarer, da personalet skiftes til at være på kursus)

Hvis der vælges en aften workshop for hele personalegruppen på 3 timer er prisen 800 kr pr. deltager.En ny form for kursus hvor vi bruger mesterlærer-princippet pædagogisk.

Eksempel på hvordan et kursus kunne se ud.

BØRNEHAVEKURSET:

"Tankefeltkursus i et børneperspektiv"


                        Tankefelt i et børneperspektiv-kursus

Med dette kursus får I alt "serveret på et sølvfad", forstået på den måde at alt er lavet klar til jer, lige til at gå igang med, når  kurset  er afholdt i børnehaven:)

Med til Tankefelt-kurset er der udarbejdet materiale i form af en folder til personalet. Folderen giver indsigt i tankefelt-metoden og baggrunden herfor.

Denne udleveres senest en uge inden kurset af lederen, så personalet har mulighed for, at sætte sig ind i metoden, inden det pædagogiske kursus for personalet afholdes.


Med i Tankefelt-kurset er ligeledes skriftlig information til forældrene, til ophængning i børnehaven og henvisning til denne hjemmeside til interesserede.


Efter det pædagosiske børnekursus:" Tanke-felt i et børneperspektiv"  afholdelse,  som pædagogerne også deltager i sammen med børnene, får børnehaven 2 bøger, som efterfølgende bruges med de børn, som har deltaget t i kurset. Der kan tilkøbes flere bøger.


Derforuden udleveres også 2 plakater til ophængning, disse er også udarbejdet specielt til dette kursus. Denne er tiltænkt til læring og opfølgning i lig med bøgerne. Der kan tilkøbes flere plakater.


OBS: Materialet må kun bruges i de børnehaver det har tilkøbt kurset og må ikke bruges, kopieres, laves kursus med eller andet, af andre uden forudgående skriftlig aftale med undertegnede.


Familiekursus priser

Familiekursus


På de private kurser tilbydes 2 voksne og op til 4 børn at deltage i kursus på min adresse.


De voksne kommer til 1. session uden børnene til voksenkursus og de 3 efterfølgende gange, er det alle der deltager på kurset.

På kurset får familien:" Bogen om Futji", samt en "Futji plakat".

Materialerne kan frit bruges privat.

4 sessioner af

60 minutters varighed

5.800 kr.

Priser på Tankefelt terapi &

META sundheds sessioner

Prøve session

500 kr

Efterfølgende 3 sessioner

  2.500 kr

Dvs. 833 kr pr. session


Pakke med 5 sessioner

3.500 kr

Dvs 700 kr pr. session


Alle sessioner er gyldige 1 år fra købsdato


Praktisk information:

  • De fleste kan få forløst et problem på 3-5 gange

    


  • Sessionerne er på 60 minutter.
  • Du bedes være her 10 minutter inden aftalt tid.
  • Afbud skal ske 24 timer inden aftalt tid, på sms (28406975) ellers regnes det for en session.
  • Du betaler med Mobilepay eller kontant første gang du kommer.
  • Terapiværelset er på 1´ste sal i mit hus, så du skal kunne gå på trapper.
  • Du skal selv have en ulykkesforsikring, til hvis du snubler eller lignende, mens du er hos mig.

 

Priser på Dagtilbudskurset: 

"Når følelser sætter sig i kroppen"

I en børnehave med op til 40 børn i alderen 4-6 år, der skal undervises, samt alt deres pædagogiske personale, påregnes 4 hold børn.

(Børn der er yngre end 4 år regnes for små til kurset, men kan så lære metoderne stille og roligt når de bliver modne til dette).

I hvert dagtilbud bør der være op til 3 personaler der påtager sig opgaven at være ”Ambassadører”, dette indebærer at hjælpe kollegaer der er gået i stå med udviklingen, har svært ved at komme videre med metoderne eller har glemt hvordan man skal agere for at få de positive resultater som disse metoder bibringer børnene og de voksne.


På kurset deltager både Benthe Bagshaw og Birgit Springer

se mere på

www.folelses-konsulenterne.dk


Kurset  der er forebyggende for mistrivsel, angst, urolig og udadreagerende adfærd.


Planen kunne se sådan ud:

En pædagogisk dag af  5 timer på en hverdag.

2 dage hvor der er børnekurser/pædagog-kurser


Materialer i form af 2 bøger og  2 plakater til børnene, samt 2 bøger til personalet.


Kontakt os venligst for pris og planlægning.

Vi har et højt niveau af fleksibilitet, også i planlægnings fasen.


Vi anbefaler at dagtilbuddet tilmelder sig

3 virtuelle møder for ambassadørerne af 1 time .

Disse møder fordeler sig over  året

Pris:  995 kr årligt