Hvordan virker Tankefelt terapi?

HVORDAN VIRKER TANKEFELT TERAPI?

Om du er ung, barn eller voksen kan du få hjælp til, at komme videre med det der gør ondt inde i dig.

De følelser der er svære, som du ikke lige kan klare selv.

Følelser der forhindre dig i at leve det liv du gerne vil leve.


Du fortæller mig om hvad dit problem er, og jeg spørger ind, lige til vi finder dit største og mest udfordrende problem. Derefter arbejder vi med det i fællesskab, så du får det løst og får et bedre liv. Du samarbejder så meget du kan, også selvom det kan være svært at sætte ord på følelserne. Jeg hjælper dig og holder dig i hånden:)


Når vi arbejder med metoden, TFT,  bruger vi  meridianlære, kinesiologi og kognitiv terapi. Vi stimulerer særlige punkter på kroppens energibaner, meridianbaner, med let tapninger med fingrerne, bestemte steder på hovedet i ansigtet og på kroppen.

Jeg tapper på punkterne, imens du fokuserer meget på det ubehag, eller den smerte du har.


Det gør overhovedet ikke ondt, men de fleste bliver ofte trætte og føler en lettelse eller summende følelse, efter endt behandling.

Så det er vigtigt, at du slapper af når du kommer hjem igen.Herunder kan du se nogle af de punkter som vi skal arbejde med.

Billede tegnet af Benthe D. M. Bagshaw, der viser punkterne på hænderne hvor man bruger 'tapping' i tankefeltterapi
Billede tegnet af Benthe D. M. Bagshaw, der viser punkterne på ansigt og torso hvor man bruger 'tapping' i tankefeltterapi.

Sådan foregår en

terapi session?   


  • Du kommer hjem til mig, hvor vi går op på 1. sal til mit terapiværelse. 
  • Du er i terapi hos mig i 1 time, altså 60 minutter.
  • Du betaler første gang du kommer, mobilepay eller kontant.
  • Hvis du ikke kan komme, skal du melde afbud senest 24 timer inden, på sms (28406975) ellers regnes det for en session.
  • Du skal være her 10 min. inden aftalt tid, så vi kan gå i gang til tiden.
  • Mange mennesker oplever, at de kan få forløst deres problem på 3-5 sessioner.
  • Hvis du har flere udfordringer som du gerne vil arbejde med kan du tilkøbe flere sessioner.

Forskning og baggrund for TFT


Meridianbanerne og de særlige punkter vi bruger, er de samme som bruges indenfor zoneterapi, Body SDS og i akupunktur.


Forskning har vist, at når du får et konfliktchok (det kunne være, at du er blevt råbt grimt af, har kørt galt, eller været lige ved det, at du er blevet uretfærdigt behandlet, følt en stor afvisning fra en kær person, dette er kun få eksempler på følelser der kan sætte sig i kroppen) og det ikke slipper din krop med det sammen, så sætter det sig fysisk i din krop, måske som en smerte.

Når du på et senere tidspunkt i livet tænker på, eller støder ind i det samme chok, så kommer det fysiske ubehag også tilbage igen,


                                                                  Det gode er, at TFT kan hjælpe dig videre.


     Tankefelt terapeuter og mennesker, der har fået behandlingen, har erfaring for, at der sker en forløsning på celleplan, når følelsen af      traumet ophæves med Tanke Felt Terapi eller anden følelselsforløsende terapi.


Metoden er udviklet, gennem 25 års forskning, af den amerikanske psykolog Dr. Roger Callahan.

Callahan havde en ph.d- grad fra Syracuse University i klinisk psykologi og fik et professorat på Easterne Michigan University. Han blev senere privat praktiserende psykolog og det var i denne forbindelse han "fandt" TFT.


Det ser ud til, at stress er en af årsagerne til, at der kommer blokeringer i vores energibaner, altså i vores meridianbaner.

Disse blokeringer opløses med TFT arbejdet.


Lars Mygind tog metoden til Danmark, og det er jeg meget taknemlig for. TFT har personligt hjulpet mig meget gennem mange  udfordringer, de senere år.

Citat fra Lars Mygind og Hanne Heilesens bog:

Tankefelt, løsninger lige ved hånden.

"Alt for mange mennesker går rundt og er utilfredse, men de kommer aldrig længere end til denne konstatering. Måske hænger de fast i gamle mønstre og vaner, som det kan være svært at komme ud af. Måske mangler energien til for alvor at gøre noget ved tingene, eller også ved de simpelthen ikke hvad de skal gøre. Nogle gange møder vi dem, som har alle forudsætninger for at være lykkelige, men stress, negative tanker, angst og fobier står i vejen. Vi ønsker at TFT kan inspirere til udvikling, livsglæde og vækst." 

Hjælp til selvhjælp


Noget af det, som jeg personligt mener er fantastisk med denne metode er, at når du først har lært metoden, kan du klare mange af dine egne udfordringer, fysiske som psykiske. Altså hjælp til selvhjælp.


Metoden er skånsom, virker meget hurtigt og har en høj grad af succes.

I en argentinsk undersøgelse af klienter med angst oplevede 90% en bedring, mens 76% blev symptomfrie med TFT.


Ved større udfordringer, er det en god ide' at få hjælp hos mig som terapeut for, at kunne nå ordentligt ind til problemet, altså det største problem, for det er nemlig der, vi skal tage fat.


Men kontakt mig endelig, så taler vi sammen om hvad der fylder mest hos dig, og  arbejder videre derfra.

Du lærer metoden, og kan frit brugen den på dig selv derhjemme.


* Det skal pointeres at terapi ikke kan gå i stedet for at søge lægehjælp i det etablerede sundhedsystem.

Citat: Charlotte Skeel, psykolog:
"Det interessante ved metoden er, at du ikke behøver tro på den, metoden virker uanset hvad du tror på- men vel at mærke at du anvender teknikkerne rigtigt."

Metoden er endvidere nu godkendt som en evidensbaseret behandlingsform i USA.

Se evt. www.Thetappingsolution.com, (Jessica Ortner)