Kursus

Bogen her bliver brugt til kurset for børnene

                    KURSER FOR:

Børn og alt pædagogisk personale

- Tankefelt i et børneperspektiv
Kurset for det pædagogiske personale og kurset for børnene er to dele af et sammenhængende kursus, da voksenkurset er forberedende til børnekurset.

Det er kursusafholder der er "på", også på børnekurset.

Det pædagogiske personale er deltagende, og lærer sammen med børnene hvordan metoden bruges. Derved kan de voksne viderefører metoden, så den bliver en del af børnehavens DNA fremadrettet.

Det hele foregår i rolige trygge rammer for alle.


Denne tilgang er en ny måde, at tilgå kurser og implementering af nye metoder i dagtilbudene.

Det er mere overskueligt for det pædagogiske personale, og derfor lettere at komme igang med i hverdagen.

Vi skal hjælpe børnene til at kunne klare de følelsesmæssige udfordringer de møder

"Forebyggelse frem for brandslukning"

Dagsordenen til kurset for det pædagogisk personale kunne se således ud: • Baggrunden for udviklingen af metoden.
 • Er der nogen der har erfaring med metoden?
 • Hvad er Tankefelt terapi?
 • Sådan afholder vi sammen kurserne for børnene. 
 • Slides fra bogen til børnene, materialet vises i uddrag.
 • Vi skal også prøve lidt selv.
 • Skema til pædagogerne, som udfyldes nu og afleveres anonymt til kursusafholderen.
 • Nu skal vi igang med metoden.
 • Lidt praktisk, se også på skemaet over kurset for børnene, som I har fået udleveret i dag.
 • Tovholdernes opgave.
 • På gensyn og tak for i dag.


Kurset forventes at afholdes på et personalemøde efter lukketid. Kursets varighed er ca. 2 timer.

Tankefelt i et børneperspektiv

Tankefelt kurset er udarbejdet for at hjælpe børn til, at acceptere deres egne følelser - særligt de svære.

Børnene bliver mere robuste til,  at kunne klare deres egne følelser, så de ikke sætter sig som belastninger i krop og sind. 

De vil kunne forstå og takle udfordringer i større udstrækning end inden kurset, og de vil få betydelig mere ro i deres krop og hverdag når de har lært tankefelt metoden.

Bogen om Futji

Børnene møder en sød lille fyr, Futji, hans pædagog Bob og Futjis ven Pigji.

Materialet er skrevet i et sprog, som henvender sig til børn i førskolealderen og de første klasser i folkeskolen.

Der er glæde og humor i bogen, samt fokus på den mavepine hos Futji, som han gerne vil af med.

Illustrationerne i bogen er udarbejdet i en naiv streg med glade farver, der fanger børnenes opmærksomhed og nysgerrighed - de vil vide mere.

Teksten og illustrationerne supplerer hinanden, det giver mening for børnene.

Bogen er skrevet med den type bogstaver, som børnene møder når de starter i skolen, altså det lille alfabet.

Bogmaterialet lægger op til, at børnene skal være medaktive og gøre de bevægelser og gentage sætninger, som Futji gør, i samarbejde med Bob. Der er plads til grin og lidt pjatteri.

Børnene går fra tankefelt kurset med en god oplevelse, og bliver nysgerrige på mere.

Bogen lægger op til at tankefelt metoden bruges i hverdagen, så det der før var svært og tog lang tid, nu bliver lettere og fylder mindre. 


Mottoet er: "Forebyggelse frem for brandslukning".

Uddrag fra bogen om Futji

PRAKTISK INFORMATION


Hvordan afvikles kurset for børnene?

På hvert af børnekurserne, er der 1-2 af det pædagogiske personale samt 8-10 børn ad gangen.

Til hvert kursus er det beregnet at 36-40 børn deltager i kurset, i hold, samt at alt pædagogisk personale kommer med på børnekurserne på skift.


Alle bliver bekendt med metoden og lærer at bruge den i hverdagen.


Det er dét der skal til for at implementere tankefelt metoden og give de gode resultater.


Dette foregår fx over 2 dage, hvor hver børnegruppe får en kursusgang, men kan aftales nærmere. 

Vi sidder i et lokale som børnene kender og er trygge ved.


Kursusafholderen fortæller om hvad vi skal og begynder at undervise efter bogmaterialer, som er udviklet specielt til dette kursus. Der tales sammen i gruppen undervejs og sproget tilpasses børnene.

Alle tapper med undervejs og får et godt grin.Tiden efter kurset - opfølgning

Der er 3 pædagoger der bedes være tovholdere for at  fremme metoden.


3 måneder efter afholdelsen af kurserne,  kommer kursusafholderen i børnehaven igen, samler op og evaluerer ca. 2 timer alt efter behov. Udlevering af spørgeskemaer til børnehaven, til de voksne, som de bedes udfylde og aflevere anonymt.


Det anbefales at tilkøbe abonnement på opfølgningskurser for de børn og voksne der er nye i børnehaven, et årligt kursus på 4 timer. Dette anbefales, da det giver en kontiunitet i metoden, så den fortsætter med at være en del af institutionens DNA og dermed forebygger og implementerer selvværd og robusthed hos børnene.


Private kurser i " Tankefelt i et børneperspektiv".


På de private kurser tilbydes 2 voksne og op til 4 børn at deltage i kursus på min adresse.

Kursets indhold er i lig med kurset for børnehaver, se information herover.


De voksne kommer til 1 session uden børnene, til voksenkursus og de 3 efterfølgende gange, er det alle der deltager på kurset.

På kurset får hvert barn:" Bogen om Futji", samt en "Futji plakat".


Materialerne kan frit bruges i privatregi.


Kontakt mig gerne for mere information, eller hvis I ønsker en anden sammensætning, så finder vi ud af det:)