Familie kursus

Familie kursus

Forebyggende indsat & hjælp til selvhjælp til familier

     

  • Til jer der oplever, at der ikke er hjælp at hente i der offentlige system.
  • Til jer, der gerne vil gøre jeres børn og jeres familie mere robuste til at klare de udfordringer der er i en travl hverdag.
  • Til jer, der gerne vil have nogle metoder til at få ro på inden ”det hele brænder sammen”.
  • Til jer, der gerne vil have metoder til at komme af med stressede følelser både for børn og voksne.
  • Til jer, der oplever at tingene går for stærkt, og gerne vil have metoder til at lære at stoppe op.

Hvad er et familiekursus?

På familiekurserne tilbydes der, at I kan deltage op til 2 voksne og op til 4 børn.


Dette kan være en sammenbragt familie, enlige forældre evt. med en god ven, en forælder der er eneforsørger eller en familie med to forældre og børn.

Men lad os tale om behovet i netop din familie, så retter vi det ind efter jeres behov.

Kurset foregår på min adresse i terapiværelset på 1. sal.

Kurserne løber over 4 gange af 60 minutter.

Sådan arbejder jeg med børn & unge

Hvis børnene er i alderen 4-7 år introduceres:

”Bogen om Futji” og der arbejdes med den og ud fra plakaten om Futji.

Børnene får ”Bogen om Futji” med hjem, så der kan læses og arbejdes videre hjemme, i privat regi.


Hvis børnene er over 7 år eller teenagere, arbejdes der ud fra plancher med billeder, af hvor der tappes og hvilke punkter på meridianbanerne der arbejdes med. Der gives kort med hjem, som hjælp til selvhjælp.

Sådan forløber kurset


1. kursusgang

Introkursus for de voksne, altså uden børn.

Afklaring af behovet i jeres familie.

Forældrene får en forhåndsviden om bl.a TFT og relations arbejde, og I bliver introduceret for nogle af metoderne.

 

2. kursusgang

Børn og voksne deltager i kurset.

Gennemgang af hvad der skal ske i dag, og hvorfor vi er her.

Vi starter på TFT som forebyggende indsats.

 

3. kursusgang

Alle fortæller kort om hvordan det er gået siden sidst.

Vi arbejder videre med det der fylder mest i familien.

Alle deltager.

 

4. kursusgang

Alle fortæller, ligesom sidst, kort om hvordan det er gået siden sidst.

Vi taler om hvad der er ændret i familien og for den enkelte.

Hvad der gerne skal ske fremadrettet.

Vi arbejder videre med TFT.

Hvis der er brug for mere tid og hjælp for den enkelte er I meget velkomne til at komme igen.

Jeres forberedelse:

Alle skal have spist en snack inden I kommer, en sund en af slagsen uden sukker, have været på toilettet og have vasket hænder inden vi går i gang.

 Der drikkes vand undervejs, som bliver serveret.

Baggrunden for kurset er Tankefelt Terapi. På kurset introduceres nogle af TFT-metoderne og I lærer at bruge disse. Kurset er ikke decideret terapi, men nogle metoder inspireret af TFT  og relationspædagogik, til at forebygge mistrivsel.