Kursus: Vi hjælper børn videre

Kurset: "Vi hjælper børn videre"

Ved Følelses-konsulenterne Benthe Bagshaw og Birgit Springer

                           www.folelses-konsulenterne.dk


Følelses-konsulenterne er et tæt samarbejde mellem kurset:

"Tankefelt i et børneperspektiv" og KVIKpædagogik, der drives af henholdsvis Benthe Bagshaw og Birgit Springer.


Vi udbyder flere forskellige kurser som alle tager udgangspunkt i børnes følelser. Ser her et af dem:)


Kurset: ”Vi hjælper børn videre”

                                           

Kurset hjælper med at udvikle børns forståelse og handlemåder på de følelser, som de oplever i krop og sind.

Særligt de negative følelser som fylder i børnene.

Der bliver lagt vægt på, at give børnene følelsesmæssige færdigheder, så børnene får mulighed for at udvikle sociale kompetencer og afbalancere sine følelsesmæssige tilstande.

 

Kurset er sammensat således, at det både retter sig til børn og til det pædagogiske personale i dagtilbuddene.

 

Kurset ”Vi hjælper børn videre” er sammensat af teori, der er praksisnært og med hjælp af mesterlærerprincippet implementerer vi det lærte i kurset. Det pædagogiske personale, kan på denne måde lettere relatere til metoderne, og derved omsætte kurset til praksis.

 

Metoderne er effektfulde, velafprøvede og hjælper samtidig børnene her og nu, samt på lang sigt.

 

Kursets mål for børn og voksne er at:

 

 • få vendt negative følelser til positive følelser
 • alle kommer mere i balance med egne følelser
 • skabe større trivsel, robusthed og overskud
 • lærer at bearbejde negative følelser der sætter sig i kroppen, ved enkle metoder
 • få en forståelse for, at alle følelser er naturlige
 • lærer hvordan man kan gøre noget ved følelser der gør ondt, for at få det bedre

  

Metoderne som er unikke og nyskabende vil opleves som en god synergi, da de hurtigt giver stor effekt og dermed positiv udvikling og trivsel for både børn og personale.

Kursets indhold:


Personalet bliver indført i og lærer metoder, de kan anvende i hverdagen sammen med børnene, så børnene lærer at håndtere egne følelser. Det være sig både følelser i al almindelighed samt negative følelser, der har hobet sig op i børnene.

Redskaberne som personalet bliver indført i, hjælper både personalet og børnene til bedre mentalisering.

Metoderne er kulturforandrende da der skabes nye måder at håndtere konflikter på.

Disse metoder afhjælper konfliktoptrapning, da personalet lærer en anden metode at tilgå konflikterne på.

På denne måde frigives de negative følelser, både hos børn og voksne, så de ikke sætter sig fast i det psykiske system.

 

Børnene bliver indført i metoder, hvor de møder ”Futji” i ”Bogen om Futji”, der læses og læres sammen med børnene og det pædagogiske personale.

Her klædes det pædagogiske personale på til at anvende bogen, og de redskaber bogen byder på.

Redskaberne kan anvendes, når der opstår noget svært, som børnene kan mærke i kroppen. Det kan være eksempelvis ”mavepine”, som er kommet af en følelse, der er blevet til kropslig smerte. Her får børnene redskaber, de kan benytte, så ”mavepinen” går væk.

Kurset hjælper børnene med, at negative følelser sætter sig fast i deres følelsesmæssige erfaringsgrundlag, og vil i stedet blive til positive erfaringer som de vil bære med sig i livet.

Børnene får:


 • flere positive følelser end negative følelser
 • tillid til andre
 • mere selvværd
 • konkrete redskaber i konflikter, de kan benytte videre i livet
 • konkrete redskaber at benytte, når en negativ følelse har sat sig i kroppen
 • lært en ny kultur

Udbytte af kurset: 


Det pædagogiske personale får:


 • en konflikthåndteringsmodel der skaber positive følelser
 • bevidsthed om at egen pædagogisk tilgang har afgørende betydning for børns følelsesreaktion
 • mere overskud i hverdagen, når negative adfærd ændres til positiv adfærd
 • redskaber de kan anvende med det samme
 • mulighed for at gøre en positiv forskel i det pædagogiske arbejde

Lederne får:


 • færre sygedage hos medarbejderne, da disse drænes mindre i dagligdagen
 • medarbejdere, der får en større faglighed på det følelsesmæssige erfaringsområde
 • medarbejdere der er mere tilfredse og professionelle i deres arbejdsliv, da de ikke vil være tynget i samme omfang af følelsesmæssige udfordringer
 • mere tid til andre ledelsesopgaver, da medarbejderne bliver mere tilfreds og selvhjulpne i de følelsesmæssige pædagogiske opgaver.

Kommunen får:


 • frigivet økonomi, der ellers ville gå til sygemeldinger blandt personalet i dagtilbuddene
 • færre børn der skal have et specialpædagogisk tilbud i forhold til negativ adfærd
 • mindre pres på PPR
 • Kommende skoleelever, der er mere skoleparat, på det følelsesmæssige plan

  Kontakt os endelig, så vi kan uddybe hvad kursets indhold er og vi kan aftale nærmere.

  Venlige hilsner

  Følelses-konsulenterne

  Benthe Bagshaw og Birgit Springer

  www.folelses-konsulenterne.dk