Baggrund for kurset

HVORFOR HAR JEG VALGT AT UDVIKLE MINE KURSER?

Det helt korte svar er:  "Hellere forebyggelse end brandslukning".


 • Jeg ser et kæmpestort behov for tiltag, der hjælper børn til at klare følelsesmæssige udfordringer bedre, end det er tilfældet i dagens Danmark.
 • Jeg ser voksne i institutionsverdenen have udfordringer med børn, der kommer i børnehave og skole med masser af frustrationer, afmagt og manglende selvværd.
 • Dette kan der gøres noget ved.
 • Jeg ser og oplever, at der er meget begrænsede ressourcer til at klare dette, at det ofte kun er brandslukning der foregår.
 • Jeg ser og oplever, at der ikke tilføres flere ressourcer til området, selvom der er tydelige beviser på massiv mistrivsel i undersøgelser. 
 • Mit kursus "Tankefelt i et børneperspektiv" kan og vil hjælp de børn der deltager, så de får lettere ved at forstå, og takle de følelser der er svære.
 • Sundhedsstyrelsen har lavet en undersøgelse med 180.000 personer, der i 2021 har svaret på spørgsmål om deres sundhed. Det er især den mentale sundhed der bekymrer! Kilde:Sundhedsstyrelsen,  har lavet undersøgelsen sammen med alle fem regioner og Statens Institut for Folkesundhed. Se evt mere på www.danskernessundhed.dk
  Billede fra bogen om Futji der lærer børn øvelser fra tankefeltterapi. Øvelsen hvor man bevæger fingrene i cirkler ved kravebenet.

  "Mental sundhed kan ses som en ressource til at håndtere de udfordringer, som alle på et eller andet tidspunkt bliver mødt af. Vi fungerer bedst når vi indgår i meningsfulde relationer, oplever personlig udvikling, føler livet har  retning, forstår at bruge de muligheder der er til rådighed for os, og derved oplever at være en del af samfundet samt oplever at bidrage til samfundet."

  • Ifølge undersøgelsen er der desværre en betydelig stigning i mistrivsel blandt befolkningen, særligt blandt de 16-24 årige.
  • Det er netop denne gruppe, der har gået i institution og skole i den periode, hvor der er blevet skåret kraftigt i ressourcerne til børnene.
  • Jeg mener, at vi kan og skal gøre det bedre, at vi kan hjælpe børnene, og de unge mennesker, til at få et lettere liv med denne metode.
  • Derfor! :)